Ажилчдын гэнэтийн ослын даатгал

Бүтээгдэхүүний тухай

Таны байгууллагын ажиллагсдын амь нас эрүүл мэндэд гэнэтийн, санаандгүй, урьдчилан таахааргүй үйл явдал тохиолдсоны улмаас учирсан гэмтлийг эмчлэх зардал эсвэл тохиролцсон мөнгөн тэтгэмжийг нөхөн төлөх зорилготой бүтээгдэхүүн юм.

Үнэлгээ

  1. Даатгагч, даатгуулагч нар харилцан тохиролцож тогтооно

Даатгалын зүйл

  1. Даатгуулагч байгууллагын ажилчдын амь нас, эрүүл мэнд

Үндсэн эрсдэл:

1. Үйлдвэрлэлийн осол

2. Хурц хордлого
3. Байгалийн бүх төрлийн эрсдэл (байгалийн давагдашгүй хүчин зүйлээс шалтгаалсан гэнэтийн ослуудыг хамаарна)
4. Галын эрсдэл
  • Ахуйн гал түймэр
  • Дэлбэрэлт, тэсрэлт
5. Машин тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэлтэй харьцах үед учирсан гэмтэл, бэртэл
6. Дээрээс юм унаж дарагдах, хавчуулагдах
7. Үйлдвэрлэлийн хорт хийнээс хордох
8. Шатнаас унах, хальтрах, цохигдох, шидэгдэх
9. Зам тээврийн хөдөлгөөнд оролцох үеийн осол

Даатгалын менежертэй холбогдох

  • Мандал даатгал /
  • E-mail: info@mandal.mn
  • Phone: 7575 2000