Жамсрандорж ДЭЛГЭРСАЙХАН


Ноён Ж.Дэлгэрсайхан нь Санхүү Эдийн Засгийн Дээд Сургуулийн багш, дэд профессор. Тэрээр 1996 оноос хойш Монгол улсын санхүүгийн болон боловсролын салбарт үнэтэй хувь нэмрээ оруулсан эрхэм билээ. Ноён Ж.Дэлгэрсайхан нь 2013 онд Санхүү банкны тэргүүний ажилтнаар тодорч байсан бөгөөд Монголын Хөрөнгийн Бирж, Монголын Банкуудын Холбоо, Санхүүгийн Зохицуулах Хороо гэх мэт томоохон газруудад зөвлөхийн үүргийг гүйцэтгэж байсан санхүү эдийн засгийн тал дээр арвин туршлагатай нэгэн юм. 

Бусад Хөрөнгө оруулагчдад