ЖАРГАЛАН PLUS 30 бүтээгдэхүүний онцлог

  • Багцалсан даатгалын хамгаалалт
  • Монголын тэргүүлэх эмнэлгүүдийг сүлжээндээ багтаасан
  • Сүлжээ эмнэлэгт төлбөрийг шууд шилжүүлэх боломж
  • Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүдээс бүрдсэн эрүүл мэндийн даатгалын баг
  • Төлбөр хуваан төлөх боломж
  • Өрхийн хэрэгцээнд зориулсан хөнгөлөлт, урамшууллын бодлого