Нямдаваа МОНСОР


Н.Монсор нь хил дамнасан хөрөнгө оруулалт, үл хөдлөх хөрөнгийн

чиглэлээр олон жилийн туршлага хуримтлуулсан туршлагатай санхүүч юм.
Тэрээр өнгөрсөн хугацаанд олон улсын томоохон хөрөнгө оруулалтын
сангуудтай хамтран ажиллаж, Монгол Улсын үл хөдлөх хөрөнгө, санхүү,
худалдааны салбаруудад олон арван тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт
татаж чаджээ. Н.Монсор МҮХАҮТанхимын даргын зөвлөх хийж байсан
бөгөөд одоо Юу Эм Си группын гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байна.
Н.Монсор нь Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургуулийн
компьютерийн техник менежментийн сургуулийг программ хангамжийн
бакалавр зэрэгтэй төгсчээ.

Бусад Хөрөнгө оруулагчдад