Пүрэвдорж ОРГОДОЛ

Ноён П. Оргодол нь “Мандал даатгал”-ын Үйл ажиллагаа хариуцсан захирал бөгөөд тус компанийн санхүү, эрсдэл, захиргааны албуудыг тус тус хариуцан ажиллаж байна. Тэрээр даатгалын салбарт санхүүгийн төлөвлөлт, эрсдэлийн шинжилгээ, дотоод хяналтын чиглэлээр 4 жил ажилласан туршлагатай. П.Оргодол нь Монгол Улсын Их Сургуулийн Эдийн Засгийн Сургуулийг эдийн засгийн бакалавр зэрэгтэй дүүргэжээ.

Бусад Хөрөнгө оруулагчдад