card

СОНГОЛТ ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ДААТГАЛ

Даатгалыг цахимаар
Энд дарж даатгуулна уу.

Бүтээгдэхүүний танилцуулга, онцлог

Сонголт тээврийн хэрэгсэлийн даатгал нь нэг гэрээгээр 3 төрлийн даатгалд хамрагдах боломжтой багц даатгал юм.

Автомашиныхаа зах зээлийн үнээс үл хамааран хамгаалалтынхаа хэмжээг даатгуулагч өөрөө сонгох боломжтой бөгөөд тээврийн хэрэгслээс гадна жолоочийн зам тээврийн хөдөлгөөнд оролцох үеийн бусдын өмнө хүлээх хариуцлага, жолоочийн гэнэтийн ослын эмнэлэг, эмчилгээний зардлыг даатгалын хамгаалалтын хэмжээнд багтаан бүрэн нөхөн төлнө.

Хэмнэлттэй

Та даатгалын үнэлгээг өөрөө сонгож, төлөх хураамжаа хэмнэнэ. Нөхөн төлбөр олгоход хувь тэнцүүлэхгүй.

Багц даатгал

Тээврийн хэрэгслийн хамгаалалт Жолоочийн хариуцлагын нэмэлт хамгаалалт Жолоочийн гэнэтийн ослын хамгаалалт нь нэг гэрээгээр даатгагдана.

Төлбөрийн таатай нөхцөлтэй

Даатгалын хураамжийг 10 хүртэл сард хуваан төлснөөр нэг удаагийн төлбөрийн ачааллыг бууруулах боломжтой.

Хамгаалалт

Хамгаалалтын төрөл Сонголт 10 Сонголт 20 Сонголт 50 Сонголт 100
ДААТГАЛЫН НИЙТ ҮНЭЛГЭЭ 10,000,000₮ 20,000,000₮ 50,000,000₮ 100,000,000₮
А. АВТОМАШИНЫ ХАМГААЛАЛТ
Байгалийн эрсдэл 10,000,000₮ 20,000,000₮ 50,000,000₮ 100,000,000₮
Галын эрсдэл 10,000,000₮ 20,000,000₮ 50,000,000₮ 100,000,000₮
Замын хөдөлгөөнд оролцох үеийн эрсдэл 10,000,000₮ 20,000,000₮ 50,000,000₮ 100,000,000₮
Жолоо шилжүүлсэн үеийн эрсдэл 10,000,000₮ 20,000,000₮ 50,000,000₮ 100,000,000₮
Дугуйнаас үүдэн гарах хохирол  10,000,000₮ 20,000,000₮ 50,000,000₮ 100,000,000₮
Зогсоолд байрлуулах болон зогсоолоос гарах үеийн эрсдэл 1,500,000₮ 3,000,000₮ 5,000,000₮ 10,000,000₮
Зогсоолд байх үед дээрээс юм унах болон сантехникийн эрсдэл учрах 1,500,000₮ 3,000,000₮ 5,000,000₮ 10,000,000₮
Зогсоолд байх үед гуравдагч этгээдийн учруулсан эрсдэл 1,500,000₮ 3,000,000₮ 5,000,000₮ 10,000,000₮
Толины хулгай 500,000₮ 1,000,000₮ 2,000,000₮ 3,000,000₮
Машины үйлдвэрийн үндсэн жижиг эд ангийн хулгай 200,000₮ 400,000₮ 800,000₮ 2,000,000₮
Зөвхөн машины цонхонд учирсан хохирол 100,000₮ 200,000₮ 500,000₮ 1,000,000₮
В. ЖОЛООЧИЙН ХАРИУЦЛАГЫН НЭМЭЛТ ХАМГААЛАЛТ*
Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын үнэлгээнээс давсан хохирлыг төлнө. 5,000,000₮ 5,000,000₮ 5,000,000₮ 5,000,000₮
С. ЖОЛООЧИЙН ГЭНЭТИЙН ОСЛЫН ХАМГААЛАЛТ*
Зам тээврийн ослын улмаас жолооч гэмтэж, бэртвэл эмнэлэг эмчилгээний зардлыг төлнө. 500,000₮ 1,000,000₮ 2,000,000₮ 3,000,000₮
Даатгуулагчийн хариуцах хэсэг сонголтоор (Хураамжийг 10-15% бууруулж болно) + + + +

* - Тээврийн хэрэгслийн даатгалын тохиолдол учирсан тохиолдолд тус хамгаалалт нь хүчинтэй.

Нэмэлт үйлчилгээ

НЭМЭЛТ ҮЙЛЧИЛГЭЭ
(Даатгалын тохиолдол болсон үед)
24 цагийн шуурхай дуудлагын үйлчилгээ + + + +
Хохирол үнэлгээний зардал 50,000₮ 100,000₮ 150,000₮ 200,000₮

Даатгалын мэргэжилтэнтэй холбогдох

Бүртгүүлсэн мэдээллийн дагуу утсаар болон имэйлээр тантай холбогдох тул мэдээллээ үнэн зөв бөглөнө үү