Хүний гоц халдварт болон халдварт өвчин нь вирус болон нянгийн гаралтайгаар үүсдэг бөгөөд бусад өвчнөөс хурдан тархдаг. Дэлхий нийтэд өдөр бүр шинэ төрлийн вирусээс шалтгаалсан өвчин гарч байна.


Хүний гоц халдварт болон халдварт өвчний эрсдэлийн тооцоололд тохиолдлын тоо болон өртсөн, хүн, амьтны тоо болон хохирлыг арилгах үйл ажиллагаанд оролцсон хүн, техникийн тоог харгалзан авч үздэг.


Жич: Уг индекс нь 1-9 оноогоор үнэлэгдэх бөгөөд индексийн тоон утга их байх нь эрсдэлийн түвшин өндөр байгааг илэрхийлнэ.

Сүүлийн жилүүдэд хүний гоц халдварт өвчний индекс 1 байгаа нь ийм төрлийн өвчин бүртгэгдээгүйтэй холбоотой. 2015 оноос хойш хүний гоц халдварт болон халдварт өвчин бүртгэгдээгүй байна.

Хүний гоц халдварт өвчний тархалт нь дийлэнх тохиолдолдоо амьсгалын замаар мөн хувийн ариун цэврээс шалтгаалан үүсч байсан бөгөөд хүний гоц халдварт болон халдварт өвчин ихээр гарч байгаа улсуудыг авч үзвэл ундны усны бохир байдалтай холбоотойгоор үүсч байна. Ундны ус бохир байх нь хувийн ариун цэвэр сахих боломжгүй нөхцөлийг бүрдүүлж байдаг бөгөөд зарим улсуудад усаар дамжин халдварладаг өвчин бий болсон байна.

Бусад улс орны хувьд өвчний шинж тэмдэг илэрсэн бол хориг арга хэмжээг сайн авдаг ба судалгааны баг гаргаж шинээр бүртгэгдсэн халдварт өвчний шалтгаан болон эмчлэх аргыг түргэн шуурхай судалдаг давуу талтай.

Энэхүү нийтлэл нь Мандал Даатгалаас эмхлэн гаргасан "Монгол Улсын Эрсдэлийт Тойм 2018" дээр үндэслэсэн болно.


Сүүлд нэмэгдсэн нийтлэлүүд

Зам тээврийн хөдөлгөөний эрсдэл
Эрсдэлийн боловсрол

Зам тээврийн хөдөлгөөний эрсдэл

Зам тээврийн осол гэдэг нь зам дээр тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнөөс үүдэн хүний амь бие, эрүүл мэнд хохирох, тээври...

Өвчлөлийн эрсдэл
Эрсдэлийн боловсрол

Өвчлөлийн эрсдэл

Эрүүл мэнд бол хүн хөдөлмөрийн өндөр бүтээмжтэй байхын хамгийн анхдагч хэрэгцээ бөгөөд ард иргэдийн эрүүл мэнд нь у...

Объектын гал түймрийн эрсдэл
Эрсдэлийн боловсрол

Объектын гал түймрийн эрсдэл

Гамшиг гэдэг бол хэлж сануулж, сэрэмжлүүлж байгаад ирдэг зүйл биш бөгөөд тэр дундаа гал түймэр бол хор хохирол нь с...

Үйлдвэрлэлийн ослын эрсдэл
Эрсдэлийн боловсрол

Үйлдвэрлэлийн ослын эрсдэл

Ажилтан хөдөлмөрлөх үүргээ биелүүлэх явцад үйлдвэрлэлийн хүчин зүйлийн үйлчлэлд өртөж эрүүл мэндээр хохирох, амь на...

Газар хөдлөлтийн эрсдэл
Эрсдэлийн боловсрол

Газар хөдлөлтийн эрсдэл

“Газар хөдлөлт нь урьдчилан таамаглах боломжгүй байгалийн аюулуудын нэг юм. Газар хөдлөлтийн чичирхийллийн хүчийг м...