Хүчтэй салхи, шуурганы эрсдэл

2 сар, 3 долоо хоног өмнө


Хүчтэй салхи, шуурга нь далайн шуурга, хар салхи үүсгэх шалтгаан болдог учир далай, тэнгистэй ойрхон орших улсуудад илүү хор хохирол учруулдаг. Манай улсын хувьд шороон болон цасан шуурга нь уг эрсдэлд тооцогддог.


Хүчтэй салхи, шуурганы эрсдэлийн тооцоололд тохиолдлын тоо, өртсөн, хүн, амьтны тоо болон хохирлыг арилгах үйл ажиллагаанд оролцсон хүн, техникийн тоог харгалзан авч үздэг.


Жич: Уг индекс нь 1-9 оноогоор үнэлэгдэх бөгөөд индексийн тоон утга их байх нь эрсдэлийн түвшин өндөр байгааг илэрхийлнэ.


2017 оны хүчтэй салхи, шуурганы эрсдэлийн индекс өмнөх оноос 2.6 нэгжээр өсч 4.7 болсон байна. Индексийн өсөлтийн шалтгаан нь тохиолдлын тоо өмнөх оноос 9 тохиолдлоор нэмэгдэж,  392 байшин нурж, 2 хүн гэмтэж, 4 хүнийн амь нас үрэгдсэнээс шалтгаалжээ.

Манай улс бусад улстай харьцуулахад салхи ихтэй байдаг тул хүчтэй салхи, шуурганы эрсдэл тохиолдох магадлал өндөр мөн хүчтэй салхинаас шалтгаалан ой, хээрийн гал түймэр гарах тохиолдол ихтэй байдаг. Хамгийн сүүлийн мэдээгээр хүчтэй салхи, шуурганы улмаас Ховд аймагт барилгын дээвэр хууларч, 10 гаруй байшин нурж, 6 машины цонх хагарсан тоон мэдээлэлтэй байна.

Хүчтэй салхи, шуурга нь 80 км/цагаас дээш хурдтай бол аюул учруулах хэмжээний гэж үздэг бөгөөд түүнээс дээш хурдтай салхи нь бага хугацаанд жижиг хотыг сүйрүүлж чаддаг. Салхины чиглэлийг урьдчилан таамаглах боломжтой байдаг тул бусад гамшигтай харьцуулахад урьдчилан сэргийлэх боломжтой эрсдэлүүдийн тоонд ордог.

Дэлхийн түүхэн дэх хамгийн хүчтэй салхи нь “Катерина” салхи юм. Уг салхинаас үүдэлтэйгээр 105 тэрбум долларын хохирол бий болсон байдаг.
Энэхүү нийтлэл нь Мандал Даатгалаас эмхлэн гаргасан "Монгол Улсын Эрсдэлийт Тойм 2018" дээр үндэслэсэн болно.

Сүүлд нэмэгдсэн нийтлэлүүд

Зам тээврийн хөдөлгөөний эрсдэл
Эрсдэлийн боловсрол

Зам тээврийн хөдөлгөөний эрсдэл

Зам тээврийн осол гэдэг нь зам дээр тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнөөс үүдэн хүний амь бие, эрүүл мэнд хохирох, тээври...

Өвчлөлийн эрсдэл
Эрсдэлийн боловсрол

Өвчлөлийн эрсдэл

Эрүүл мэнд бол хүн хөдөлмөрийн өндөр бүтээмжтэй байхын хамгийн анхдагч хэрэгцээ бөгөөд ард иргэдийн эрүүл мэнд нь у...

Объектын гал түймрийн эрсдэл
Эрсдэлийн боловсрол

Объектын гал түймрийн эрсдэл

Гамшиг гэдэг бол хэлж сануулж, сэрэмжлүүлж байгаад ирдэг зүйл биш бөгөөд тэр дундаа гал түймэр бол хор хохирол нь с...

Үйлдвэрлэлийн ослын эрсдэл
Эрсдэлийн боловсрол

Үйлдвэрлэлийн ослын эрсдэл

Ажилтан хөдөлмөрлөх үүргээ биелүүлэх явцад үйлдвэрлэлийн хүчин зүйлийн үйлчлэлд өртөж эрүүл мэндээр хохирох, амь на...

Газар хөдлөлтийн эрсдэл
Эрсдэлийн боловсрол

Газар хөдлөлтийн эрсдэл

“Газар хөдлөлт нь урьдчилан таамаглах боломжгүй байгалийн аюулуудын нэг юм. Газар хөдлөлтийн чичирхийллийн хүчийг м...