Хэрэв би сонголтыг хийлгээд 3 сар болж байгаа ба 3 дахь сарынхаа төлбөрийг төлөөгүй байхад тохиолдол гарвал би нөхөн төлбөр авах уу?

Та Даатгалын хураамж төлөх графикийн дагуу хураамжаа цаг алдалгүй төлөх үүрэгтэй бөгөөд товлосон цагт хураамжаа төлөлгүй 30 хоног хэтэрсэн бол та нөхөн төлбөр авах боломжгүй нөхцөл бүрдэнэ. Энэ нь даатгалын гэрээнд тусгагдсан байдаг тул та гэрээний заалттай уншиж танилцана уу