Бүтээгдэхүүн

ЖАРГАЛАН GOLD

ЖАРГАЛАН GOLD

Хэвтэн эмчлүүлэх үндсэн иж бүрдэл Хэвтэн эмчлүүлэх үндсэн иж бүрдлийг авснаар нэмэлт иж бүрдлүүдээс сонгох боломжтой...

ЖАРГАЛАН PLUS 30

ЖАРГАЛАН PLUS 30

ХамгаалалтА. ХЭВТЭН ЭМЧЛҮҮЛЭХ иж бүрдэл Хэвтэн эмчлүүлэх эмчилгээ үйлчилгээФизик эмчилгээ болон нөхөн сэргээх эмчилг...

Жаргалан PLATINUM

Жаргалан PLATINUM

Сүлжээ эмнэлгүүдийн товч танилцуулга татаж авахСүлжээ эмнэлгүүдийн товч танилцуулга татаж авах Сүлжээ эмнэлгүүдийн то...

Сонголт

Сонголт

Хамгаалалт Хамгаалалтын төрөл Сонголт 10 Сонголт 20 Сонголт 50 Сонголт 100 Сонголт 200 ДААТГА...

Классик

Классик

Хамгаалалт Хамгаалалтын төрөл ҮНДСЭН НЭМЭЛТ ДААТГАЛЫН ЭРСДЭЛ Замын хөдөлгөөнд оролцох үед м...

Ажилчдын гэнэтийн ослын даатгал

Ажилчдын гэнэтийн ослын даатгал

Даатгалын эрсдэл 1. Үйлдвэрлэлийн осол (Даатгуулагч хөдөлмөрлөх үүргээ биелүүлэх явцад үйлдвэрлэлийн болон түүнтэ...

​Ажилтнуудын эрүүл мэндийн даатгал

​Ажилтнуудын эрүүл мэндийн даатгал

Бүтээгдэхүүний төрөл Олон улсын эрүүл мэндийн даатгал "Олон улсын эрүүл мэндийн даатгал” багц 1 /Монгол улс, Азийн...

​Тээвэрлэгчийн хариуцлагын даатгал

​Тээвэрлэгчийн хариуцлагын даатгал

Тээврийн маршрут: чиглэлийг зааж өгнө.Үндсэн эрсдэл: 1. Зам тээврийн осолЖолоочийн санамсаргүй алдаанаас үүдэн гарсан...

​Хүнд машин механизмын даатгал

​Хүнд машин механизмын даатгал

Үндсэн эрсдэл: 1. Байгалийн эрсдэл /газар хөдлөлт, ой хээрийн гал түймэр, аянга цахилгаан, цасан болон шороон шуурга,...

​Банкны бүрэн хамгаалалтын даатгал

​Банкны бүрэн хамгаалалтын даатгал

Банкны гэмт хэрэг, чин шударгын хамгаалалт(bbb)Банкны ажилтан болон гуравдагч этгээдийн үйлдсэн дараах гэмт хэргүүдий...

​Ачаа тээврийн даатгал

​Ачаа тээврийн даатгал

Тээврийн маршрут: Чиглэлийг зааж өгнө.Үндсэн эрсдэл: 1. Зам тээврийн осолЖолоочийн санамсаргүй алдаанаас үүдэн гарсан...

​Бараа материалын даатгал

​Бараа материалын даатгал

Үндсэн эрсдэл1. Байгалийн эрсдэл /газар хөдлөлт, ой хээрийн гал түймэр, аянга цахилгаан, цасан болон шороон шуурга, ц...