Бүтээгдэхүүн

Жаргалан

Жаргалан

Хэвтэн эмчлүүлэх үндсэн иж бүрдэл (Хэвтэн эмчлүүлэх үндсэн иж бүрдлийг авснаар нэмэлт иж бүрдлүүдээс сонгох боломжто...

Сонголт

Сонголт

Хамгаалалт Хамгаалалтын төрөл Сонголт 10 Сонголт 20 Сонголт 50 ...

Классик

Классик

ХамгаалалтХамгаалалтын төрөлҮндсэнНэмэлтДаатгалын эрсдэлЗамын хөдөлгөөнд оролцох үед мөргөлдөх, шүргэлцэх, онхолдох, ...

Ажилчдын гэнэтийн ослын даатгал

Ажилчдын гэнэтийн ослын даатгал

Үндсэн эрсдэл: 1. Үйлдвэрлэлийн осол2. Хурц хордлого3. Байгалийн бүх төрлийн эрсдэл (байгалийн давагдашгүй хүчин зүйл...

​Ажилтнуудын эрүүл мэндийн даатгал

​Ажилтнуудын эрүүл мэндийн даатгал

Үндсэн эрсдэл: 1. Хэвтэн эмчлүүлэх 2. Амбулаторийн эмчилгээ

​Тээвэрлэгчийн хариуцлагын даатгал

​Тээвэрлэгчийн хариуцлагын даатгал

Тээврийн маршрут: чиглэлийг зааж өгнө.Үндсэн эрсдэл: 1. Зам тээврийн осолЖолоочийн санамсаргүй алдаанаас үүдэн гарсан...

​Хүнд машин механизмын даатгал

​Хүнд машин механизмын даатгал

Үндсэн эрсдэл: 1. Байгалийн эрсдэл /газар хөдлөлт, ой хээрийн гал түймэр, аянга цахилгаан, цасан болон шороон шуурга,...

​Банкны бүрэн хамгаалалтын даатгал

​Банкны бүрэн хамгаалалтын даатгал

Банкны гэмт хэрэг, чин шударгын хамгаалалт(bbb):Банкны ажилтан болон гуравдагч этгээдийн үйлдсэн дараах гэмт хэргүүди...

​Ачаа тээврийн даатгал

​Ачаа тээврийн даатгал

Тээврийн маршрут: Чиглэлийг зааж өгнө.Үндсэн эрсдэл: 1. Зам тээврийн осолЖолоочийн санамсаргүй алдаанаас үүдэн гарсан...

​Бараа материалын даатгал

​Бараа материалын даатгал

Үндсэн эрсдэл: 1. Байгалийн эрсдэл /газар хөдлөлт, ой хээрийн гал түймэр, аянга цахилгаан, цасан болон шороон шуурга,...

​Барилга байгууламжийн даатгал

​Барилга байгууламжийн даатгал

Үндсэн эрсдэл:1. Байгалийн эрсдэл /газар хөдлөлт, ой хээрийн гал түймэр, аянга цахилгаан, цасан болон шороон шуурга, ...

​Тоног төхөөрөмжийн даатгал

​Тоног төхөөрөмжийн даатгал

Үндсэн эрсдэл: 1. Байгалийн эрсдэл /газар хөдлөлт, ой хээрийн гал түймэр, аянга цахилгаан, цасан болон шороон шуурга,...