Байгууллагын даатгал

Ажилчдын гэнэтийн ослын даатгал

Үндсэн эрсдэл: 1. Үйлдвэрлэлийн осол2. Хурц хордлого3. Байгалийн бүх төрлийн эрсдэл (байгалийн да...

Дэлгэрэнгүй

​Ажилтнуудын эрүүл мэндийн даатгал

Үндсэн эрсдэл: 1. Хэвтэн эмчлүүлэх 2. Амбулаторийн эмчилгээ

Дэлгэрэнгүй

​Тээвэрлэгчийн хариуцлагын даатгал

Тээврийн маршрут: чиглэлийг зааж өгнө.Үндсэн эрсдэл: 1. Зам тээврийн осолЖолоочийн санамсаргүй ал...

Дэлгэрэнгүй

​Хүнд машин механизмын даатгал

Үндсэн эрсдэл: 1. Байгалийн эрсдэл /газар хөдлөлт, ой хээрийн гал түймэр, аянга цахилгаан, цасан ...

Дэлгэрэнгүй

​Банкны бүрэн хамгаалалтын даатгал

Банкны гэмт хэрэг, чин шударгын хамгаалалт(bbb):Банкны ажилтан болон гуравдагч этгээдийн үйлдсэн ...

Дэлгэрэнгүй

​Ачаа тээврийн даатгал

Тээврийн маршрут: Чиглэлийг зааж өгнө.Үндсэн эрсдэл: 1. Зам тээврийн осолЖолоочийн санамсаргүй ал...

Дэлгэрэнгүй

​Бараа материалын даатгал

Үндсэн эрсдэл: 1. Байгалийн эрсдэл /газар хөдлөлт, ой хээрийн гал түймэр, аянга цахилгаан, цасан ...

Дэлгэрэнгүй

​Барилга байгууламжийн даатгал

Үндсэн эрсдэл:1. Байгалийн эрсдэл /газар хөдлөлт, ой хээрийн гал түймэр, аянга цахилгаан, цасан б...

Дэлгэрэнгүй

​Тоног төхөөрөмжийн даатгал

Үндсэн эрсдэл: 1. Байгалийн эрсдэл /газар хөдлөлт, ой хээрийн гал түймэр, аянга цахилгаан, цасан ...

Дэлгэрэнгүй

​Мэргэжлийн хариуцлагын даатгал

Үндсэн эрсдэл: Даатгуулагчийн мэргэжлийн алдаа.Нэмэлт үйлчилгээ: Шүүхийн үйл ажиллагаатай холбоот...

Дэлгэрэнгүй

​Барилга угсралтын гүйцэтгэгчийн бүх эрсдэлийн даатгал

Үндсэн эрсдэл: Зам, барилга угсралтын гүйцэтгэгчийн үндсэн эрсдэл: 1. Байгалийн эрсдэл /газар хөд...

Дэлгэрэнгүй

​Удирдах албан тушаалтны хариуцлагын даатгал

Үндсэн эрсдэл: 1. Даатгуулагч байгууллагын нэр бүхий удирдах албан тушаалтны гаргасан алдаатай ши...

Дэлгэрэнгүй

​Ажил олгогчийн хариуцлагын даатгал

Үндсэн эрсдэл: 1. Үйлдвэрлэлийн осол /даатгуулагч хөдөлмөрлөх үүргээ биелүүлэх явцад үйлдвэрлэлий...

Дэлгэрэнгүй

​Байгууллагын ерөнхий хариуцлагын даатгал

Үндсэн эрсдэл: Даатгуулагч хэвийн үйл ажиллагаа гүйцэтгэх явцдаа гуравдагч этгээд болон үйлчлүүлэ...

Дэлгэрэнгүй

​Тээврийн хэрэгслийн даатгал

Үндсэн эрсдэл: 1. Байгалийн эрсдэл /газар хөдлөлт, ой хээрийн гал түймэр, аянга цахилгаан, цасан ...

Дэлгэрэнгүй

​Уул уурхайн хүнд машин механизмын даатгал

Үндсэн эрсдэл: 1. Байгалийн эрсдэл /газар хөдлөлт, ой хээрийн гал түймэр, аянга цахилгаан, цасан ...

Дэлгэрэнгүй

​Уул уурхайн тоног төхөөрөмжийн даатгал

Үндсэн эрсдэл: 1. Байгалийн эрсдэл /газар хөдлөлт, ой хээрийн гал түймэр, аянга цахилгаан, цасан ...

Дэлгэрэнгүй

Уул уурхайн барилга байгууламжийн даатгал

Үндсэн эрсдэл: Байгалийн эрсдэл /Газар хөдлөлт, ой хээрийн гал түймэр, аянга цахилгаан, цасан...

Дэлгэрэнгүй

Даатгалын менежертэй холбогдох

  • Мандал даатгал /
  • E-mail: info@mandal.mn
  • Phone: 7575 2000