Хариуцлагын хамгаалалт

​Мэргэжлийн хариуцлагын даатгал

Үндсэн эрсдэлДаатгуулагчийн мэргэжлийн алдаа.Нэмэлт үйлчилгээШүүхийн үйл ажиллагаатай холбоотой з...

Дэлгэрэнгүй

​Ажил олгогчийн хариуцлагын даатгал

Үндсэн эрсдэл1. Үйлдвэрлэлийн осол /даатгуулагч хөдөлмөрлөх үүргээ биелүүлэх явцад үйлдвэрлэлийн ...

Дэлгэрэнгүй

​Байгууллагын ерөнхий хариуцлагын даатгал

Үндсэн эрсдэлДаатгуулагч хэвийн үйл ажиллагаа гүйцэтгэх явцдаа гуравдагч этгээд болон үйлчлүүлэгч...

Дэлгэрэнгүй

Даатгалын менежертэй холбогдох


  • Мандал Даатгал / Байгууллагын даатгал
  • E-mail: corporate@mandal.mn
  • Phone: 7575 2000