Ажилтнуудад зориулсан хамгаалалт

Ажилчдын гэнэтийн ослын даатгал

Үндсэн эрсдэл: 1. Үйлдвэрлэлийн осол2. Хурц хордлого3. Байгалийн бүх төрлийн эрсдэл (байгалийн да...

Дэлгэрэнгүй

​Ажилтнуудын эрүүл мэндийн даатгал

Үндсэн эрсдэл: 1. Хэвтэн эмчлүүлэх 2. Амбулаторийн эмчилгээ

Дэлгэрэнгүй

​Удирдах албан тушаалтны хариуцлагын даатгал

Үндсэн эрсдэл: 1. Даатгуулагч байгууллагын нэр бүхий удирдах албан тушаалтны гаргасан алдаатай ши...

Дэлгэрэнгүй

​Ажил олгогчийн хариуцлагын даатгал

Үндсэн эрсдэл: 1. Үйлдвэрлэлийн осол /даатгуулагч хөдөлмөрлөх үүргээ биелүүлэх явцад үйлдвэрлэлий...

Дэлгэрэнгүй

Даатгалын менежертэй холбогдох

  • Мандал даатгал /
  • E-mail: info@mandal.mn
  • Phone: 7575 2000