Ажилтнуудад зориулсан хамгаалалт

Ажилчдын гэнэтийн ослын даатгал

Даатгалын эрсдэл 1. Үйлдвэрлэлийн осол (Даатгуулагч хөдөлмөрлөх үүргээ биелүүлэх явцад үйлдвэ...

Дэлгэрэнгүй

​Ажилтнуудын эрүүл мэндийн даатгал

Бүтээгдэхүүний төрөл Олон улсын эрүүл мэндийн даатгал "Олон улсын эрүүл мэндийн даатгал” багц ...

Дэлгэрэнгүй

​Удирдах албан тушаалтны хариуцлагын даатгал

Үндсэн эрсдэл1. Даатгуулагч байгууллагын нэр бүхий удирдах албан тушаалтны гаргасан алдаатай шийд...

Дэлгэрэнгүй

​Ажил олгогчийн хариуцлагын даатгал

Үндсэн эрсдэл1. Үйлдвэрлэлийн осол /даатгуулагч хөдөлмөрлөх үүргээ биелүүлэх явцад үйлдвэрлэлийн ...

Дэлгэрэнгүй

Даатгалын менежертэй холбогдох


  • Мандал Даатгал / Байгууллагын даатгал
  • E-mail: corporate@mandal.mn
  • Phone: 7575 2000