Барилга, дэд бүтцийн төсөл

​Тоног төхөөрөмжийн даатгал

Үндсэн эрсдэлБайгалийн эрсдэл /газар хөдлөлт, ой хээрийн гал түймэр, аянга цахилгаан, цасан болон...

Дэлгэрэнгүй

​Мэргэжлийн хариуцлагын даатгал

Үндсэн эрсдэлДаатгуулагчийн мэргэжлийн алдаа.Нэмэлт үйлчилгээШүүхийн үйл ажиллагаатай холбоотой з...

Дэлгэрэнгүй

​Барилга угсралтын гүйцэтгэгчийн бүх эрсдэлийн даатгал

Үндсэн эрсдэлЗам, барилга угсралтын гүйцэтгэгчийн үндсэн эрсдэл: 1. Байгалийн эрсдэл /газар хөдлө...

Дэлгэрэнгүй

​Ажил олгогчийн хариуцлагын даатгал

Үндсэн эрсдэл1. Үйлдвэрлэлийн осол /даатгуулагч хөдөлмөрлөх үүргээ биелүүлэх явцад үйлдвэрлэлийн ...

Дэлгэрэнгүй

​Тээврийн хэрэгслийн даатгал

Үндсэн эрсдэл: 1. Байгалийн эрсдэл /газар хөдлөлт, ой хээрийн гал түймэр, аянга цахилгаан, цасан ...

Дэлгэрэнгүй

Даатгалын менежертэй холбогдох


  • Мандал Даатгал / Байгууллагын даатгал
  • E-mail: corporate@mandal.mn
  • Phone: 7575 2000