Мэргэжлийн үйлчилгээ

​Мэргэжлийн хариуцлагын даатгал

Үндсэн эрсдэл: Даатгуулагчийн мэргэжлийн алдаа.Нэмэлт үйлчилгээ: Шүүхийн үйл ажиллагаатай холбоот...

Дэлгэрэнгүй

​Ажил олгогчийн хариуцлагын даатгал

Үндсэн эрсдэл: 1. Үйлдвэрлэлийн осол /даатгуулагч хөдөлмөрлөх үүргээ биелүүлэх явцад үйлдвэрлэлий...

Дэлгэрэнгүй

Даатгалын менежертэй холбогдох

  • Мандал даатгал /
  • E-mail: info@mandal.mn
  • Phone: 7575 2000