Хувь хүний даатгал

Жаргалан

Хэвтэн эмчлүүлэх үндсэн иж бүрдэл (Хэвтэн эмчлүүлэх үндсэн иж бүрдлийг авснаар нэмэлт иж бүрдлүү...

Дэлгэрэнгүй

Сонголт

Хамгаалалт Хамгаалалтын төрөл Сонголт 10 Сонголт 20 ...

Дэлгэрэнгүй

Классик

ХамгаалалтХамгаалалтын төрөлҮндсэнНэмэлтДаатгалын эрсдэлЗамын хөдөлгөөнд оролцох үед мөргөлдөх, ш...

Дэлгэрэнгүй

Орон сууцны даатгал

ХамгаалалтОрон сууцыг зах зээлийн үнээр нь үнэлэн даатгуулна.Байгалийн эрсдэлГалын эрсдэлЦахилгаа...

Дэлгэрэнгүй

Гадаадад зорчигчийн даатгал

I-р хэсэг – хувь хүнд үзүүлэх үйлчилгээ1. Гадаад оронд байх хугацаанд гарах хэвтэн эмчлүүлэх эмнэ...

Дэлгэрэнгүй

Олон улсын эрүүл мэндийн даатгал

Эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлэхЭмнэлгийн зардал (тусгай өрөө, CT/MRI/PET шинжилгээ болон бусад зардлууд...

Дэлгэрэнгүй