Эрүүл мэнд гэнэтийн ослын даатгал

Жаргалан

Хэвтэн эмчлүүлэх үндсэн иж бүрдэл (Хэвтэн эмчлүүлэх үндсэн иж бүрдлийг авснаар нэмэлт иж бүрдлүү...

Дэлгэрэнгүй

Гадаадад зорчигчийн даатгал

I-р хэсэг – хувь хүнд үзүүлэх үйлчилгээ1. Гадаад оронд байх хугацаанд гарах хэвтэн эмчлүүлэх эмнэ...

Дэлгэрэнгүй

Олон улсын эрүүл мэндийн даатгал

Эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлэхЭмнэлгийн зардал (тусгай өрөө, CT/MRI/PET шинжилгээ болон бусад зардлууд...

Дэлгэрэнгүй