Даатгалын төлөөлөгчийн шимтгэлийн мэдээ / 2018 оны 1-р улирал /

Хорооны 2015 оны 6 дугаар сарын 10-ны өдрийн 277 тооот тогтоолын хавсралт

"Даатгагчийн үйл ажиллагаанд тавигдах шаардлага, дагаж мөрдөх үзүүлэлийг тодорхойлох журам"-ын 2 дугаар хавсралт

ДААТГАЛЫН ТӨЛӨӨЛӨГЧДӨД ОЛГОСОН ШИМТГЭЛИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ


Д/дДаатгалын төлөөлөгчийн нэрДаатгуулагчийн нэрБайгууллагын төрөлДаатгалын төлөөлөгчийн шимтгэлийн дүн
1Лояалти Солюшн ХХК5188,129.51
2Арм интернейшнл ХХК51,050,000.00