МОНГОЛЫН УЛСЫН ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГЫН ФОРУМ 2018

Хэзээ, хаана: 2018 оны 11 сарын 14, Туушин Зочид Буудал, Соёмбо танхим

Зохион байгуулагч: Мандал Даатгал ХК, Голомт Банк

Зорилго: Нийгэмд болон бизнест тулгарч болзошгүй эрсдэлүүдийн талаар мэдээлэл солилцох, түүнээс сэргийлэх боломжууд, хэрхэн хохирол багатай даван туулах нөөц бололцоо байгаа тухай туршлага хуваалцах, шийдвэр гаргагчдад дуу хоолойгоо хүргэснээр тодорхой шийдлүүдийг боловсруулах, хэрэгжүүлэхэд түлхэц үзүүлэх.

ФОРУМЫН СЭДЭВ:

  • Эдийн засгийн өсөлтөд бизнесээ бэлдэх нь
  • 2019 оны бизнест учирч болох ТОП 3 эрсдэл

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах утас: 7575 2000