Хүнд даацын машиныг “Сонголт”-оор даатгуулж болох уу?

Зөвхөн суудлын тээврийн хэрэгсэл буюу В ангилалд зориулагдсан даатгал юм.