Миний машинд 10 болон 20 саяын хамгаалалт санал болголоо. Би 50 саяын хамгаалалт авч болох уу?

Болохгүй. Таны машины мэдээлэлд үндэслэн хамгаалалтын хэмжээ нь тооцогдож байгаа учир 50 сая төгрөгийн хамгаалалтыг авч болохгүй юм.