Нөхөн төлбөр аваад би машинаа зарсан. Энэ тохиолдолд “Сонголт”-ыг шилжүүлж болох уу?

Болно.