Олон улсын эрүүл мэндийн даатгалын онцлог

  • 1’500’000 ам.долларын эрүүл мэндийн үйлчилгээг дэлхий дахины мянга гаруй нэр хүндтэй эмнэлгийн сүлжээ болон Монгол улсын шилдэг эмнэлгүүдээс авах боломж
  • Олон улс дахь 24/7 шуурхай дуудлага, нөхөн төлбөрийн үйлчилгээ
  • Мэргэжлийн тусгай ажилтны зөвлөх үйлчилгээ
  • Эрүүл мэндтэй холбоотой бүхий л төрлийн тусламж үйлчилгээ
  • Гэр бүлийн урамшуулал
  • Олон улсын давхар даатгагчтай
  • Асран хамгаалагчаар авч явах хүний зардал
  • Төлбөрөө хуваан төлөх нөхцөл