Сонголт даатгалын онцлог

Хэмнэлттэй

Та даатгалын үнэлгээг өөрөө сонгоснооор төлөх хураамжаа хэмнэнэ. Нөхөн төлбөр олгоход хувь тэнцүүлэхгүй.

Багц даатгал

  • Тээврийн хэрэгслийн хамгаалалт
  • Жолоочийн хариуцлагын нэмэлт хамгаалалт
  • Жолоочийн гэнэтийн ослын хамгаалалт нь нэг гэрээгээр даатгагдана.

Төлбөрийн таатай нөхцөлтэй

Даатгалын хураамжийг 12 хүртэл сард хуваан төлснөөр нэг удаагийн төлбөрийн ачааллыг бууруулах боломжтой.