Та ямар төрлийн бизнес эрхлэдэг вэ?

Бизнесийн жилийн орлого

Please choose one

Таны бизнес ямар хөрөнгүүдтэй үйл ажиллагаа явуулдаг вэ?

Please choose one

Өөрийн эзэмшлийн болон түрээсийн үл хөдлөх хөрөнгөтэй бол үүнийг сонгоно уу

Өөрийн эзэмшлийн болон түрээсийн тоног төхөөрөмжтэй бол үүнийг сонгоно уу

Өөрийн эзэмшлийн болон түрээсийн хүнд даацын тээврийн хэрэгсэлтэй бол үүнийг сонгоно уу

Өөрийн эзэмшлийн болон түрээсийн хүнд машин механизмтай бол үүнийг сонгоно уу

Өөрийн үйлдвэрлэсэн болон худалдах зориолготой бараа материалтай бол үүнийг сонгоно уу

Үндсэн ажилтан, сайн дурын ажилтан эсвэл гэрээлэгч ажилтантай бол үүнийг сонгоно уу

Таны бизнес ямар үйл ажиллагаа явуулдаг вэ?

Please choose one

Газар шороо болон барилга угсралтын ажил хийдэг бол үүнийг сонгоно уу

Үйлдвэрлэлийн процесс хийгдэж бэлэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж гаргадаг бол үүнийг сонгоно уу

Худалдаа үйчилгээний бизнес эрхэлдэг бол үүнийг сонгоно уу

Ачаа тээврийн үйлчилгээ үзүүлдэг бол үүнийг сонгоно уу

Мэргэжлийн зөвлөгөө, завлах үйлчилгээ үзүүлдэг бол үүнийг сонгох

Done