Тээврийн хэрэгслийн даатгалд хамрагдахын тулд ямар ямар бичиг баримт бүрдүүлэх шаардлагатай вэ?

  • Тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ
  • Эзэмшигчийн иргэний цахим үнэмлэх
  • Эзэмшигчийн жолооны үнэмлэх