Өмнөх жил нөхөн төлбөр аваагүй бол буцаан олголт байдаг уу?

Та даатгалын хүчинтэй хугацаанд нөхөн төлбөр аваагүй бол буцаалт хийх боломжгүй ба дараагийн даатгал хийлгэхдээ хөнгөлөлт авах боломжтой. Мөн урамшуулал бэлгэнд авах боломжтой юм.