Замд гаръя даатгалын онцлог

Аяллын үеийн гэнэтийн осол, бэртэл гэмтлийн хамгаалалтыг санал болгодог
Богино хугацаагаар даатгуулах боломжтойХамгаалалтын хэмжээгээ сонгох боломжтой