card

​БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ДААТГАЛ

Бүтээгдэхүүний тухай

Таны байгууллагын эзэмшиж буй эсвэл хариуцаж буй үйлдвэрлэл, үйлчилгээ болон оффисын зориулалтын барилга байгууламжид урьдчилан таашгүй, гэнэтийн явдал тохиолдсоноос гарсан хохирлыг сэргээн засварлах, эсвэл мөнгөн дүнгээр нөхөн төлөх бүтээгдэхүүн юм.

Үнэлгээ

Даатгалын үнэлгээг хөрөнгийн зах зээлийн үнээр тогтооно.

Үндсэн эрсдэл

 • Байгалийн эрсдэл
  /газар хөдлөлт, ой хээрийн гал түймэр, аянга цахилгаан, цасан болон шороон шуурга, цочир хүйтрэл, ширүүн мөндөр, үер гэх мэт/
 • Галын эрсдэл
  /ахуйн гал түймэр, дэлбэрэлт, тэсрэлт, цахилгааны эрсдэлээс үүдэн гарах гал/
 • Ус чийгний эрсдэл
  /сантехникийн ус алдалт, байшин доторх дулааны хоолойн хөлдөлт, хугарлын нөлөөгөөр учрах хохирол/
 • Цахилгааны эрсдэл
  /цахилгааны өндөр хүчдэл, хэт хэлбэлзэл, цахилгаан соронзон орны нөлөөлөл/

Нэмэлт эрсдэл

 • Гуравдагч этгээдийн учруулсан хохирол
  Хорлон сүйтгэх үйл ажиллагаа
  Санамсаргүй үйлдэл
 • Ажилчдын санамсар болгоомжгүй үйлдэл

Даатгалын менежертэй холбогдох

Мандал Даатгал ХК нь харилцагч байгууллагынхаа үйл ажиллагаа, онцлогт тохируулан бүтээгдэхүүн тус бүрийг тусгайлан боловсруулж үйлчилгээний саналыг тавьдаг. Та энэ хэсэгт өөрийн мэдээллийг үлдээснээр даатгалын менежертэй холбогдож дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах боломжтой.