card

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛ

ЖАРГАЛАН ҮНДСЭН БАГЦ

Эрүүл Мэндийн Даатгал нь бүхий л төрлийн эмчилгээ үйлчилгээг Монгол улсын тэ

Дэлгэрэнгүй

ЖАРГАЛАН PLUS 30

Өндөр хөгжилтэй орнуудын жишгийн дагуу өвчний болон гэнэтийн ослын эрсдэлүүдэ

Дэлгэрэнгүй

ЖАРГАЛАН АЗИ БАГЦ

Эрүүл Мэндийн Даатгал нь бүхий л төрлийн эмчилгээ үйлчилгээг Монгол улсын тэрг

Дэлгэрэнгүй

ОЛОН УЛСЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛ

Биднээс санал болгож буй Олон Улсын Эрүүл Мэндийн Даатгал нь танд болон таны гэр бүлд зориулсан о...

Дэлгэрэнгүй

ЭД ХӨРӨНГИЙН ДААТГАЛ

СОНГОЛТ ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ДААТГАЛ

Сонголт иж бүрэн даатгал нь даатгуулагчийн тээврийн хэрэгсэлтэй холбоотой гэнэтийн эрсдэл учирсна...

Дэлгэрэнгүй

КЛАССИК ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ДААТГАЛ

Замын хөдөлгөөний ачаалал жил ирэх тусам нэмэгдэж, сайн жолооч нарын хувьд ч санамсар болгоомжоо ...

Дэлгэрэнгүй

ОРОН СУУЦНЫ ДААТГАЛ

Бидний амьдран сууж, эзэмшиж буй орон байранд гэнэтийн эрсдэл учирснаар үүсэх санхүүгийн хохирлыг...

Дэлгэрэнгүй

АЯЛЛЫН ДААТГАЛ

ГАДААДАД ЗОРЧИГЧИЙН ДААТГАЛ

Гадаадын улс оронд зорчиж буй хүмүүсийн хувьд таньж мэдэхгүй орчин нөхцөл, уур амьсгал зэргээс ша...

Дэлгэрэнгүй

ЗАМД ГАРЪЯ

Монгол улсад аялж, зугаалж буй иргэд, гэр бүлүүдэд зориулсан гэнэтийн ослын эрсдэлийн даатгал юм.

Дэлгэрэнгүй

АЯЛАЛ 360

Энэхүү дотоодын аялалын даатгал нь таныг аялж байх үед санааг тань зовоох нийтлэг 10 эрсдэлээс хамгаалдаг даатгал юм.

Дэлгэрэнгүй

ХАРИУЦЛАГЫН ДААТГАЛ