card

КЛАССИК ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ДААТГАЛ

Тээврийн хэрэгслийн даатгал

Бүтээгдэхүүний танилцуулга

Автомашинаа өөрийн
хэрэгцээнд нийцүүлэн
хамгаалах ухаалаг даатгал

Бүтээгдэхүүний онцлог

Таны автомашин дахин ашиглах боломжгүй болтлоо гэмтвэл эсвэл хулгайд алдагдвал яах вэ? Ийм төрлийн эрсдэл тохиолдох магадлал хэдий бага ч, бодитоор учирвал санхүүгийн болоод сэтгэл зүйн маш их дарамт үүсгэдэг. Тиймээс эдгээр эрсдэлээс тээврийн хэрэгслээ хамгаалахыг хүссэн харилцагч нартаа тээврийн хэрэгслийн КЛАССИК даатгалын санал болгож байна.

Тээврийн хэрэгслийг бүтэн үнэлгээгээр хамгаалдаг

Даатгалын үнэлгээг тээврийн хэрэгслийн зах зээлийн үнээр тогтооно.

Хамгаалалтын 2 төрлийн сонголттой

Даатгуулагч хэрэгцээндээ нийцүүлэн 2 төрлийн эрсдэлийн багцаас сонгох боломжтой.

Төлбөрийн таатай нөхцөлтэй

Даатгалын хураамжийг 10 хүртэл сард хуваан төлснөөр нэг удаагийн төлбөрийн ачааллыг бууруулна

Хамгаалалт

Хамгаалалтын төрөл Классик смарт 

Классик 

ДААТГАЛЫН ЭРСДЭЛ
Замын хөдөлгөөний эрсдэл + +
Зогсоолын эрсдэл Нэмэлтээр сонгоно  +
Хулгайн эрсдэл Нэмэлтээр сонгоно +
Гал, байгалийн эрсдэл Нэмэлтээр сонгоно +
Бусад /Жолоо шилжүүлэх үеийн эрсдэл Зөвхөн цонхонд учирсан хохирол/ Нэмэлтээр сонгоно +
Даатгуулагчийн хариуцах хэсэг сонголтоор (Хураамжийг 10-15% бууруулж болно) + +

Нэмэлт үйлчилгээ

Даатгалын тохиолдол болсон үед Даатгагч дараах үйлчилгээг Даатгуулагчид үнэ төлбөргүй үзүүлнэ. Үүнд:

  • 24 цагийн дуудлагын үйлчилгээ.
  • Даатгалын зүйлийг нэмэлт хамгаалалтаар даатгуулсан тохиолдолд Даатгагч нь дараах нэмэлт үйлчилгээний зардлыг нөхөн төлнө.
  • Хохирол үнэлгээний зардал.
  • Даатгалын тохиолдол болсон үед тээврийн хэрэгслийг засварын газар хүртэл чирч тээвэрлэх зардал, /Улаанбаатар хот дотор/.

Даатгалын мэргэжилтэнтэй холбогдох

Бүртгүүлсэн мэдээллийн дагуу утсаар болон имэйлээр тантай холбогдох тул мэдээллээ үнэн зөв бөглөнө үү