Компанийн тухай

Гүйцэтгэх захирлын мэндчилгээ

Б.ЖАВХЛАН
Гүйцэтгэх захирал

ЭРХЭМ ХАРИЛЦАГЧИД, ХУВЬ НИЙЛҮҮЛЭГЧИД ЭЭ


Мандал даатгал нь анх 2011 онд үүсгэн байгуулагдаж, даатгалын салбарт шинэ өнгө нэмсэн. Үүсгэн байгуулагдсан эхний 5 жилд бид зах зээлд эзлэх байр сууриа нэмэгдүүлэхэд онцгой анхаарч ажилласан бөгөөд үүний үр дүнд 2016 онд даатгалын салбарын ТОП 3 компанийн нэг болж чадсан билээ. 

2017 онд бид бизнесийн стратегиа “Зах зээлд эзлэх байр сууриа хадгалан, илүү чанартай бизнес хийх” гэж шинэчлэн тодорхойлсон юм. Чанартай бизнес гэдэг нь сэтгэл ханамжтай үйлчилгээ, мэргэжлийн, чадварлаг хамт олон, ашигт ажиллагаа гэсэн үндсэн 3 үзүүлэлтээр илэрхийлэгдэх ба энэхүү стратегийг хэрэгжүүлэхийн тулд компанийн хэмжээнд дэс дараатай олон ажлууд хийгдсэн билээ. Үүний үр дүнд Мандал даатгал 2017 онд 1.1 тэрбум, 2018 онд 3.9 тэрбум төгрөгийн ашигтай ажилласан амжилттай байна.

2019 болон ирэх онуудад бид бүтээмжийг дээшлүүлэх, үйлчилгээний чанарыг сайжруулах, тухайлчилбал нөхөн төлбөр олгох хурдыг эрс нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн төсөл, хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх болно. Мөн даатгалын салбарын хамгийн том компани болсны хувьд олон нийтэд даатгал, эрсдэлийн талаар зөв ойлголтыг түгээх, өнөөгийн эрсдэлтэй нийгэмд амьдарч буй иргэдийн даатгалын хамрагдалтыг нэмэгдүүлэх, даатгалын зах зээл, цаашлаад хөрөнгийн зах зээлийг хөгжүүлэх, тэлэх зэрэгт үүрэг, хариуцлагаа ухамсарлан, түүчээлэн оролцох болно.

Мандалд хөрөнгө оруулсан, биднийг өөрийн эрсдэлийн удирдлагын зөвлөхөөр сонгосон харилцагчид болон хувьцаа эзэмшигчиддээ талархал илэрхийлэхийн ялдамд, та бүхэнтэй бид илүү нягт хамтран ажиллаж, та бүхний хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг тасралтгүй нэвтрүүлэн ажиллахаа амлаж байна.

Бид бүхний харилцан ашигтай хамтын ажиллагаа урт удаан хугацаанд үргэлжилнэ гэдэгт бид цаг ямагт итгэдэг. 

Гүйцэтгэх удирдлага ба эрх бүхий албан тушаалтнууд

Батсайхан ЖАВХЛАН

Гүйцэтгэх захирал

Чүлтэм ДАВААДАШ

Ерөнхийлөгч

Найдандорж ТҮМЭНДЭМБЭРЭЛ

Гүйцэтгэх захирлын орлогч

Зоригт ОДМАА

Маркетинг, бизнес хөгжлийн газрын захирал

Пүрэвдорж ОРГОДОЛ

Үйл ажиллагаа хариуцсан захирал

Ганбат ГАНЗОРИГ

Хөрөнгө оруулалт хариуцсан захирал

Жамсран ГАРВАА

Даатгалын бодлого хариуцсан захирал

Гантулга ХАЛИУН

Санхүү хариуцсан захирал

Жилийн тайлан

Жилийн тайлан 2012 - МОНГОЛ ENGLISH

Жилийн тайлан 2013 - МОНГОЛ | ENGLISH

Жилийн тайлан 2014 - МОНГОЛ | ENGLISH

 

Аудитын тайлан 2015 - МОНГОЛ

Аудитын тайлан 2016 - МОНГОЛ

Жилийн тайлан 2017 - МОНГОЛ

Жилийн тайлан 2018 - МОНГОЛ

 

Давхар даатгал

Улс орны бизнес, эдийн засгийн цар хүрээ тэлэхтэй зэрэгцэн тохиолдож болзошгүй эрсдэлийн хэмжээ ч өсөн нэмэгдэж байдаг. Эрсдэл олон хүчин зүйлээс шалтгаалах тусам учирч болох хохирлын хэмжээ нэмэгдэж, даатгалын компаниудын хувьд түүнийг нөхөн төлөх чадавхийн асуудал хөндөгдөж эхэлдэг байна. Энэхүү асуудлыг шийдвэрлэх арга зам нь давхар даатгалын тогтолцоо юм.

Мандал Даатгал нь 2014 оноос 3 сая ам. доллар хүртэлх хязгаартай “Variable Quota Share Treaty” багцын давхар даатгалын хамгаалалтаар даатгуулагчдынхаа эрсдэлийг хамгаалж байсан бол 2017 оноос эхлэн багцын давхар даатгалын хамгаалалтаа сайжруулан 5 сая ам. доллар хүртэлх хязгаартай “Excess of Loss Treaty” багцын хамгаалалтыг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлж эхэлсэн.

“Excess of Loss Treaty” багцын давхар даатгалд хамрагдсан даатгалын бүтээгдэхүүний хэлбэр болон тэдгээрийн хамгаалалтын хязгаар.

Даатгалын хэлбэр Хамгаалалтын хязгаар
Хөрөнгийн даатгал $ 5,000,000
Төсөл гүйцэтгэгчийн бүх эрсдэлийн даатгал $ 5,000,000
Байгууллагын ерөнхий хариуцлагын даатгал $ 3,000,000
Мэргэжлийн хариуцлагын даатгал $ 3,000,000
Машин механизмын даатгал $ 3,000,000
Ажил олгогчийн хариуцлагын даатгал $ 3,000,000
Ачаа тээврийн даатгал $ 3,000,000

Багцын давхар даатгалын даатгагч

Мандал Даатгал нь Aнгли улсын давхар даатгалын брокер болох Tysers Co. LTD-р дамжуулан дараах 3 давхар даатгагчаар багцын давхар даатгалд даатгуулж байна.

Давхар даатгагч Олон улсын зэрэглэл
Hannover Re A+
General Insurance Corporate of India A
Russian Re B

Мандал Даатгал нь эрсдэлийн бодлогын хүрээнд нэг удаагийн нөхөн төлбөрийн дээд хэмжээ буюу 120 мянган ам.доллараас дээш үнийн дүнтэй нөхөн төлбөрийг багцын давхар даатгалын хамгаалалтаар хамгаалуулдаг бөгөөд багцын давхар даатгалд хамрагдахгүй эрсдэл болон өндөр үнэлгээтэй даатгалуудыг факультатив хэлбэрийн давхар даатгалд хамруулдаг.

Нэг удаагийн нөхөн төлбөрийн дээд хэмжээ буюу 120 мянган ам.доллар нь Мандал Даатгалын мөнгөн хөрөнгийн 0.8%-ийг эзэлж байгаа нь компанийн эрсдэлийн бодлого найдвартай байгааг илтгэж байна мөн компанийн давхар даатгалд шилжүүлсэн хураамжийн орлого 2015 оноос аажмаар буурч байгаа нь компанийн нийт хөрөнгийн хэмжээ өсч, эрсдэл даах чадвар нэмэгдэж байгаатай холбоотой юм.

Давхар даатгагчид болон даатгалын брокерууд

Мэдээ мэдээлэл