card

Түгээмэл асуулт хариулт

Нөхөн төлбөртэй холбоотой гомдол саналыг хаана хэнд хандаж гаргах вэ?

Хэрэв та нөхөн төлбөрийн шийдвэртэй санал нийлэхгүй ойлгомжгүй байгаа тохиолдолд 75752000-2 шугамд холбогдон гомдол, санал гарган ахин хянуулах боломжтой юм.

Хамтарч ажилладаг үнэлгээний газар нь хаана байдаг вэ?

Даатгалын байгууллага болон үнэлгээний компани хамтарч үйл ажиллагаа явуулдаггүй бөгөөд та жолоочын хариуцлагын даатгалын тохиолдол гаргасан бол даатгагч байгууллага ажлын 3 хоногт багтан үнэлгээний компани томилох үүрэгтэй юм. Бусад тохиолдолд та Монгол улсын хэмжээнд албан ёсны үйл ажиллагаа явуулах эрхтэй, зөрчилгүй байгууллагаар хохирлоо үнэлүүлэх эрхтэй.

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл хаанаас авч болох вэ?

Та 75752000-2 шугамаар холбогдон мэдээлэл авах боломжтой.

Цагдаад хандалгүйгээр ослын тохиолдлоо эцэслэн шийдвэрлүүлж нөхөн төлбөх авч болох уу?

Болно. Гэхдээ та хуулийн дагуух хэм хэмжээг ноцтой зөрчөөгүй, ямар нэг маргаангүй, хүний эрүүл мэндэд гэмтэл учраагүй, ослын газраас хөдлөөгүй байх шаардлагатай ба таны буруутай нь үйлдэл нь тодорхой үед Даатгалын байгууллагын шуурхай дуудлагын ажилтнаар хэмжилт үзлэг хийлгэсэнээр цагдаагын байгууллагын тодорхойлолт шаардахгүй.

Нөхөн төлбөр авхад ямар материал бүрдүүлэх вэ?

Даатгуулагч та нөхөн төлбөр авхад гэрээнд болон Даатгалын тухай хуулинд заагдсан баримт, материалыг бүрдүүлэх бөгөөд дийлэнхдээ ослын тохиолдлоос хамаарч өөр өөр материал бүрдүүлдэг болно. Та нөхөн төлбөрийн материал бүрдүүлэлтийг бүтээгдэхүүн тус бүрээр дэлгэрэнгүй харахыг хүсвэл эндээсхарна уу.

Нөхөн төлбөр хэд хоногт шийдэж өгдөг вэ?

Нөхөн төлбөрийн шаардлагатай материалыг бүрэн хүлээж авснаас хойш тухайн материалын судалгааны цар хүрээнээс хамаарч ажлын 3-10 хоногт шийдвэрлэх бөгөөд даатгуулагч таны бүрдүүлж өгсөн материалд үндэслэн шийдвэр бодитоор гардаг болно.