ОРОН СУУЦНЫ ДААТГАЛ

Үл хөдлөх хөрөнгийн даатгал
Бүтээгдэхүүний танилцуулга

Бүтээгдэхүүний танилцуулга

Бидний амьдран сууж, эзэмшиж буй орон байранд гэнэтийн эрсдэл учирснаар үүсэх санхүүгийн хохирлыг Даатгалын компанид шилжүүлэх зорилготой даатгал юм.

Орон сууцыг зах зээлийн үнээр нь үнэлэн даатгуулна хамгаална.

  • Байгалийн эрсдэл
  • Галын эрсдэл
  • Цахилгаан хэлбэлзлийн эрсдэл
  • Гуравдагч этгээдийн учруулах эрсдэл

Даатгалын мэргэжилтэнтэй холбогдох

Бүртгүүлсэн мэдээллийн дагуу утсаар болон имэйлээр тантай холбогдох тул мэдээллээ үнэн зөв бөглөнө үү