card
ЖАРГАЛАН ҮНДСЭН БАГЦ

ЖАРГАЛАН ҮНДСЭН БАГЦ

Эрүүл мэндийн даатгал

ЖАРГАЛАН ҮНДСЭН БАГЦ - Эрүүл Мэндийн Даатгал нь бүхий л төрлийн эмчилгээ үйлчилгээг Монгол улсын тэргүүлэх хувийн болон улсын эмнэлгүүдээс авах хөрс суурийг бэлдэн өгч буй сайн дурын Эрүүл Мэндийн Иж Бүрэн Даатгал юм. Жаргалан Эрүүл Мэндийн Даатгалаар нэг жилийн хугацаанд Монгол улсын нэр хүндтэй сүлжээ эмнэлгүүдээс 50,000,000₮-н үнийн дүн бүхий эмчилгээ үйлчилгээг авах боломжтой юм.

Дэлгэрэнгүй

ЖАРГАЛАН PLUS 30

Эрүүл мэндийн даатгал

ЖАРГАЛАН PLUS 30 нь өндөр хөгжилтэй орнуудын жишгийн дагуу өвчний болон гэнэтийн ослын эрсдэлүүдээс даатгагдаж, Монгол улсын тэргүүлэх хувийн болон улсын эмнэлгүүдээс эмчилгээ, үйлчилгээ авах хөрс суурийг бэлдэн өгч буй сайн дурын Эрүүл Мэндийн Багц Даатгал юм. ЖАРГАЛАН PLUS 30 эрүүл мэндийн багц даатгал нь эмчилгээний зардлын даатгал, хөдөлмөрийн чадвар алдалтын даатгал болон эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх шинжилгээний иж багцуудаас бүрдсэн бөгөөд даатгуулагч нэг жилийн хугацаанд дотоодын сүлжээ эмнэлгүүдээс 30,000,000₮ хүртэл үнийн дүн бүхий эмчилгээ үйлчилгээг авах боломжтой.

Дэлгэрэнгүй
ЖАРГАЛАН PLUS 30
ЖАРГАЛАН АЗИ БАГЦ

ЖАРГАЛАН АЗИ БАГЦ

Эрүүл мэндийн даатгал

ЖАРГАЛАН АЗИ БАГЦ Эрүүл Мэндийн Даатгал нь бүхий л төрлийн эмчилгээ үйлчилгээг Монгол улсын тэргүүлэх хувийн болон улсын эмнэлгүүд, цаашлаад Азийн нэр хүндтэй эмнэлгүүдээс авах боломжтой сайн дурын Эрүүл Мэндийн Иж Бүрэн Даатгал юм. Хэрэглэгч та Жаргалан Platinum Эрүүл Мэндийн Даатгалыг сонгосноор нэг жилийн хугацаанд Монгол болон Ази дахь олон улсын стандартад нийцсэн, нэр хүндтэй сүлжээ эмнэлгүүдээс 50,000,000₮ + 250,000$ хүртэл үнийн дүн бүхий эмчилгээ үйлчилгээг авах боломжтой юм

Дэлгэрэнгүй

ОЛОН УЛСЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛ

Эрүүл мэндийн даатгал

Биднээс санал болгож буй Олон Улсын Эрүүл Мэндийн Даатгал нь танд болон таны гэр бүлд зориулсан олон улсын эрүүл мэндийн даатгалын үйлчилгээ үзүүлэгч “LAMP групп” компанитай хамтарч монгол хэрэглэгчдийнхээ хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн хөгжүүлсэн, иж бүрэн бүтээгдэхүүн юм.

Дэлгэрэнгүй
ОЛОН УЛСЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛ