card
/

АЖИЛЧДЫН ГЭНЭТИЙН ОСЛЫН ДААТГАЛ

Даатгалын эрсдэл 1. Үйлдвэрлэлийн осол (Даатгуулагч хөдөлмөрлөх үүргээ биелүүлэх явцад үйлдвэ...

Дэлгэрэнгүй

​АЖИЛТНУУДЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛ

Бүтээгдэхүүний төрөл Олон улсын эрүүл мэндийн даатгал "Олон улсын эрүүл мэндийн даатгал” багц

Дэлгэрэнгүй

​ТЭЭВЭРЛЭГЧИЙН ХАРИУЦЛАГЫН ДААТГАЛ

Тээврийн маршрут: чиглэлийг зааж өгнө.Үндсэн эрсдэл: 1. Зам тээврийн осол Жолоочийн санамсаргүй ал...

Дэлгэрэнгүй

ХҮНД МАШИН МЕХАНИЗМЫН ДААТГАЛ

Үндсэн эрсдэл: 1. Байгалийн эрсдэл /газар хөдлөлт, ой хээрийн гал түймэр, аянга цахилгаан, цасан

Дэлгэрэнгүй

​БАНКНЫ БҮРЭН ХАМГААЛАЛТЫН ДААТГАЛ

Банкны гэмт хэрэг, чин шударгын хамгаалалт Банкны ажилтан болон гуравдагч этгээдийн үйлдсэн д...

Дэлгэрэнгүй

АЧАА ТЭЭВРИЙН ДААТГАЛ

Тээврийн маршрут: Чиглэлийг зааж өгнө.Үндсэн эрсдэл: 1. Зам тээврийн осолЖолоочийн санамсаргүй ал...

Дэлгэрэнгүй

​БАРАА МАТЕРИАЛЫН ДААТГАЛ

Үндсэн эрсдэл 1. Байгалийн эрсдэл /газар хөдлөлт, ой хээрийн гал түймэр, аянга цахилгаан, цасан бо...

Дэлгэрэнгүй

​БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ДААТГАЛ

Үндсэн эрсдэл 1. Байгалийн эрсдэл /газар хөдлөлт, ой хээрийн гал түймэр, аянга цахилгаан, цасан бо...

Дэлгэрэнгүй
Бүгдийг үзэх

АЖИЛТАНД ХУВЬЦАА ЭЗЭМШҮҮЛЭХ ХӨТӨЛБӨР ЭХЛҮҮЛЛЭЭ

Мандал Даатгал ХК-д тогтвортой, идэвхи зүтгэлтэй ажилласан ажилчид компанийнхаа эзэн нь болох боломжийг олгож байна.

Дэлгэрэнгүй

Мэдээлэл авах