card

Түгээмэл асуулт хариулт

Тээврийн хэрэгслээ зарах тохиолдолд гэрээгээ хэрхэн өөрчлөх вэ?

Гэрээ шилжүүлж болдоггүй тул цуцалж, шинэ гэрээ байгуулна. Энэ тохиолдолд шимтгэл авахгүй

Жолоочийн хариуцлагын Албан журмын даатгалын үнэ нэмэгдсэн юм уу?

Санхүүгийн зохицуулах хорооноос 2015 оны 7 сарын 3-ны өдөр баталсан 305 тоот тогтоолоор жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын хураамжийн хэмжээг тооцох итгэлцүүрт өөрчлөлт орсон тул 2015 оны 8 дугаар сарын 1-ний өдрөөс хойш шинээр гэрээ байгуулж албан журмын даатгалын хураамжид өөрчлөлт орох болсон.

Миний машинд эрсдэл гарвал Жолоочийн хариуцлагын Албан журмын даатгалаар нөхөн төлбөр авах юм уу?

Жолоочийн хариуцлагын Албан журмын даатгалаар зөвхөн бусдад учирсан хохирлыг барагдуулна. Харин тээврийн хэрэгслийн даатгалаар таны машинд гарсан хохирлыг барагдуулдаг.

Албан журмын даатгалаар би ямар хохирлуудаа барагдуулах вэ?

Албан журмын даатгалаар тав хүртэлх сая төгрөгийн бусдад учруулсан хохирлыг барагдуулна.