card

Түгээмэл асуулт хариулт

Өмнө нь өвдөж байсан өвчин хүндэрсэн тохиолдолд энэ даатгал үйлчилэх үү?

Даатгал хийлгэхээс өмнө өвдөж байсан өвчин хүндэрч хөдөлмөрийн чадвараа алдах эсвэл нас барсан тохиолдолд зээлдэгчийн гэнэтийн ослын даатгал нь гэрээнд заасны дагуу үйлчлэх боломжгүй бөгөөд даатгалын хүчинтэй хугацаанд гэнэт тохиолдсон эрсдлийг даатгасан болно.

Заавал даатгуулах ёстой юу?

Сайн дурын даатгал ба таньд зээл авч буй байгууллагаас санал болгодог даатгал юм.

Хөл гараа хугалж 6 сар эмчилгээ хийлгэх болсон. Энэ тохиолдолд даатгалаа ашиглаж болох уу?

Хэрэв та нийгмийн даатгалын дэргэдэх хөдөлмөр магадлах комиссын шийдвэрээр хөдөлмөрийн чадвараа түр хугацаанд алдсан нь тодорхойлогдсон бол боломжтой.