[ИНФОГРАФИК] НУУЦ ҮГНИЙ НУУЦ ИЛ БОЛСОН НЬ

Хэрэглэгчдийн 89% нь өөрийн нууц үг зохиох зуршилдаа сэтгэл хангалуун байдаг боловч 5 хүн тутмын 1-ийн онлайн бүртгэлтэй холбоотой эрсдэлд өртдөг байна. Судалгаагаар интернэт хэрэглэгчдийн 61% нь хэд хэдэн вэбсайтад нэг нууц үг хэрэглэдэг ба  44% нууц үгээ жилдээ нэг удаа эсвэл түүнээс ч бага давтамжтай сольдог гэжээ. 

Is your password protected

 

From Visually.