Ажлын байрны дасгал, түүний ач тус

Аж үйлдвэрийн 4-р хувьсалтай холбоотойгоор оффисын ажилчдын тоо маш ихээр нэмэгдэж байгаа билээ. Үүнийгээ дагаад хөдөлгөөний дутагдал, хэт таргалалт, стресс нэмэгдэн, төрөл бүрийн өвчлөлүүдийн суурь тавигдаж байна. Иймээс ажлын байран дээрх дасгал хөдөлгөөн зайлшгүй хэрэгтэй болж байна.

Ажлын байран дээр сунгалт болон амьсгалын дасгал хөдөлгөөнийг тогтмол хийснээр дараах давуу талууд үүснэ.

 1. Байгууллагын бүх ажилтнууд нэг зүйлийг багаараа тогтмол хийснээр аливаа ажлыг нэгдэж хийх дадал зуршлыг нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг болдог.
 2. Эрүүл мэндийг дэмжих, хөдөлмөрийн явцад бий болсон ядралаас сэргээх, ажлын чадварыг нэмэгдүүлэн улмаар хөдөлмөрийн бүтээмжийг дээшлүүлэх ач холбогдолтой.
 3. Сунгалтын дасгал хөдөлгөөнийг хийснээр судасны уян хатан байдал нэмэгдэж, улмаар цусны эргэлт сайжран, биеийн уян хатан байдал дээшилнэ.
 4. Хүний биеийн тунгалгийн системийн үйл ажиллагаа сайжирснаар биед хуримтлагдсан хорт бодисуудыг шүүж гадагшлуулна.
 5. Амьсгалын дасгалыг зөв хийснээр биеийн цусан дахь хүчилтөрөгчийн хэмжээг нэмэгдүүлж, зүрх судасны үйл ажиллагааг дэмжихээс гадна стрессийг бууруулж өгдөг.
 6. Доор заах дасгалуудыг бүрэн хийж дуусахад тухайн хүнийг 10 минут бясалгал хийсэнтэй адил хэмжээгээр тайвшруулах давуу талтай байдаг.

Дасгалаа эхлэхээсээ өмнө халаалт хийх хэрэгтэй.

 1. Толгойгоо баруун болон зүүн тийшээ аажуухнаар тус бүр 8 удаа эргүүлнэ.

 1. Хоёр хөлөө мөрний хэмжээтэй зай авч зогсоод, гарыг шулуун байлгаж байгаад баруун зүүн тийшээ тус бүр 8 удаа эргүүлнэ.

 1. Хоёр хөлөө мөрний хэмжээтэй зай авч зогсоод, хоёр гараа чанх урагш байрлуулан буглага хэсгээрээ баруун зүүн тийш чиглэлд эргүүлнэ.

 1. Хоёр хөлөө мөрний хэмжээтэй зай авч зогсоод, хоёр гараа ташаандаа авсан байдалтай, бүсэлхийгээрээ баруун зүүн тийшээ тус бүр 8 удаа эргүүлнэ.

 1. Хоёр хөлөө нийлүүлэн хоёр гараа өвдөг дээрээ тавьж байгаад, өвдөг хэсгээ бага зэрэг нугалсан байрлалтай, баруун зүүн чиглэлд тус бүр 8 удаа эргүүлнэ.

 1. Хоёр хөлийн шагай хэсгээр баруун зүүн чиглэлд 8 удаа ээлжлэн эргүүлнэ.

Дасгалаа хийж эхэлье.

 1. Биеийн байрлал хөлдөө мөрний хэмжээтэй зай барьж зогсож, нуруугаа цэх байлгана.
  1. Толгойгоо тонгойлгон хоёр гараараа толгойн ар хэсгийг доош дарж дэмжлэг үзүүлэн 10 секунд барина.              
  2. Толгойгоо баруун тийш хазайлган баруун гараараа дээр нь дарж дэмжлэг үзүүлэн 10 секунд барина.              
  3. Толгойгоо зүүн тийш хазайлган зүүн гараараа дээр нь дарж дэмжлэг үзүүлэн 10 секунд барина.               
  4. Толгойгоо гэдийлгэн баруун гарын алгаар эрүүн доороос дэмжлэг үзүүлэн 10 секунд барина.               

 1. Биеийн байрлал хөлдөө мөрний хэмжээтэй зай барьж зогсож, нуруугаа цэх байлгана.
  1. Толгойн араар баруун гараа тохойн хэсгээр нугалан зүүн гараараа баруун гарын тохойноос барьж татан 10 секунд барина.
  2. Толгойн араар зүүн гараа тохойн хэсгээр нугалан баруун гараараа зүүн гарын тохойноос барьж татан 10 секунд барина.

 1. Биеийн байрлал хөлдөө мөрний хэмжээтэй зай барьж зогсож, нуруугаа цэх байлгана.
  1. Баруун гараа шулуун чигээр нь цээж рүүгээ аль болох ойртуулахын тулд зүүн гарын шуу хэсгээр уургалж татан 10 секунд барина.
  2. Зүүн гараа шулуун чигээр нь цээж рүүгээ аль болох ойртуулахын тулд баруун гарын шуу хэсгээр уургалж татан 10 секунд барина.

 1. Биеийн байрлал хөлдөө мөрний хэмжээтэй зай барьж зогсож, нуруугаа цэх байлгана.
  1. Баруун гараа чанх урагшаа чиглүүлж гарын буглага хэсгээр доош нугалан зүүн гараараа дэмжлэг үзүүлсэн байдалтайгаар 10 секунд барина.
  2. Зүүн гараа чанх урагшаа чиглүүлж гарын буглага хэсгээр доош нугалан баруун гараараа дэмжлэг үзүүлсэн байдалтайгаар 10 секунд барина.

 1. Биеийн байрлал хөлдөө мөрний хэмжээтэй зай барьж зогсож, нуруугаа цэх байлгана.
  1. Хоёр гарын хуруунуудыг салаавчлан хоёр гараа эгц дээшээ өргөн, гарын алгыг дээш харуулан 10 секунд барина.

 1. Биеийн байрлал хөлдөө мөрний хэмжээтэй зай барьж зогсож, нуруугаа цэх байлгана.
  1. Хоёр гарыг тохой хэсгээр нугалахгүйгээр хойшоо болгож, гарын буглага хэсгээр урагшаа чиглэлд нугалан 10 секунд барина.

 1. Биеийн байрлал хөлдөө мөрний хэмжээтэй зай барьж зогсож, нуруугаа цэх байлгана.
  1. Доош тонгойн хоёр гараараа шагайн хэсгээсээ барьж татаад хоёр мөрөө өвдөгтөө хүргэхийг эрмэлзсэн байдлаар 10 секунд барина
  2. Доош тонгойн хоёр гараа алдлан зүүн гараа баруун хөл рүү чиглэлтэй, баруун гараа дээш чиглэлтэй байхаар 10 секунд барина
  3. Доош тонгойн хоёр гараа алдлан баруун гараа зүүн хөл рүү чиглэлтэй, зүүн гараа дээш чиглэлтэй байхаар 10 секунд барина

 1. Нуруугаа цэхлээд, гараа ташаан дээрээ аваад.
  1. Баруун хөлөөрөө урагшаа том алхаад, урд талын хөлийн шилбийг 90 градуст байрлуулан, хойд талын хөлийн улыг газарт наасан байдалтай 10 секунд барина.
  2. Зүүн хөлөөрөө урагшаа том алхаад, урд талын хөлийн шилбийг 90  градуст байрлуулан, хойд талын хөлийн улыг газарт наасан байдалтай 10 секунд барина.

 1. Биеийн байрлал номхон зогсож байгаад.
  1. Баруун хөлөө хойш нь нугалаад, баруун гараараа нугалсан хөлийн өлмий хэсгээс барьж татан 10 секунд барина
  2. Зүүн хөлөө хойш нь нугалаад, зүүн гараараа нугалсан хөлийн өлмий хэсгээс барьж татан 10 секунд барина

 1. Биеийн байрлал хөлдөө мөрний хэмжээтэй зай барьж зогсож, нуруугаа цэх байлгана.
  1. Баруун тийшээ бүсэлхий хэсгээрээ хазайн, баруун гараа хамгийн доод цэгт хүргэхийг тэмүүлнэ. Эсрэг тийшээ мөн адил хөдөлгөөн хийнэ. Энэ үйлдлийг ээлжлэн 20 удаа хийнэ.

 1. Биеийн байрлал хөлдөө мөрний хэмжээтэй зай барьж зогсож, нуруугаа цэх байлгана.
  1. Хоёр гараа алдлаад, нар зөв 50 удаа эргүүлнэ.
  2. Хоёр гараа алдлаад, нар буруу 50 удаа эргүүлнэ.

 1. Биеийн байрлал хөлдөө мөрний хэмжээтэй зай барьж зогсож, нуруугаа цэх байлгана.
  1. Хоёр гараа урагш 90 градуст байрлуулаад, дээшээ чигээр нь болгох хөдөлгөөн хийхдээ гэдсээ төмбийлгөн гүнзгий амьсгаа авна. Дараа нь гараа эхний байрлалд аваачихдаа амьсгаагаа гаргана. Уг үйлдлийг 15 удаа давтан хийнэ.

Уг дасгалаа хийж дуусаад эрүүл байхын төлөө нэгдэж чадлаа гэдгээ баг хамт олондоо илэрхийлж алга чангаар таших хэрэгтэй.

Д.Бавуугарьд